Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on www.oljymme.fi sivuston henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.11.2020. Viimeisin muutos 09.11.2020.


1. Rekisterinpitäjä
Öljymme - tiimi on useamman Young Livingin itsenäisen jälleenmyyjän yhteistyössä toteuttama verkkokauppa2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Päivi Lumiaho
lumiaho@hotmail.com
04429081643. Rekisterin nimi
Oljymme nettisivun asiakasrekisteri4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kuukausiarvonnan henkilötiedot (nimi ja puhelinnumero) säilytetään kunnes arvonta on suoritettu.
Voittajaan otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä, jolloin pyydämme myös osoitteen. Voittajan tiedot säilytetään 2 viikkoa. Emme ota myöhemmin yhteyttä.

Yhteydenottolomakkeen henkilötiedot (Nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite säilytetään keskustelun ajan ja hävitetään pois. Emme ota myöhemmin itse yhteyttä.

Jäseneksi liittyneiden yhteystiedot säilyvät edustajalla, jonka kautta uusi jäsen on liittynyt jäseneksi.

Verkkokaupasta tilanneiden asiakkaiden yhteystiedot säilytetään kolme viikkoa tilauksen lähettämisestä ja poistetaan.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite)


Tietojen säilytysaika on korkeintaan tarvittavat 3 viikkoa, jonka jälkeen tiedot tuhotaan.


Verkkokaupasta tilanneiden yhteystiedot säilyvät kolme viikkoa tuotteen lähettämisen jälkeen.
Emme luovuta yhteystietoja kolmansille osapuolille.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta; yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä, arvonnasta, tilauksista tai jäseneksi liittymisestä.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Arvonnan voittajan etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain julkaistaan nettisivulla arvontalomakkeessa sekä oljymme facebook sivulla


8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain Oljymme tiimiläisten toimesta9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Mutta tässä täytyy ottaa huomioon se, että emme säilytä yhteystietoja kun asia (tilaus, arvonta tai lomakkeen yhteydenottopyyntö) on loppuun käsitelty, enimmillään 3 viikkoa tilauksen lähettämisen jälkeen.